Menu

Autorská práva

Značky:
Článek není nijak označen

Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, nákresy, obrázky, fotografie a další prvky obsažené v návodech, na internetových stránkách a v katalozích a jiných tiskovinách jsou chráněny zákonem o autorských právech podle Autorského zákona ze dne 7. 4. 2000, č. 121 / 2000 Sb. o autorském právu a právech s ním souvisejících, a zákony o ochraně práv průmyslového vlastnictví, zejména č. 14/1993 Sb., č. 527/1990 Sb., č. 207/2000 Sb., č. 478/1992 Sb., č. 137/1995 Sb. a č. 452/2001 Sb. Autorská práva a práva vyplývající z průmyslového vlastnictví výše uvedených položek náleží společnosti Jøtul AS v Norsku.

Kopírování výše vyjmenovaných prvků, jejich šíření, sdílení, používání a publikování – v jakékoli formě (včetně elektronické), úplné nebo částečné, pro účely komerční i soukromé, je bez výslovného písemného souhlasu společnosti Jøtul AS zakázáno a může představovat trestný čin, který bude právně posuzován v maximálním možném rozsahu platných právních předpisů. Bez ohledu na výše uvedené bude v případě porušení autorských práv společnost Jøtul AS vymáhat na pachateli také zaplacení odpovídající pokuty.

Články