Menu

Garance Jøtul

Aby Vám nová kamna či krbová vložka Jøtul dobře sloužily a abyste se vyvarovali zbytečných problémů, přečtěte si prosím pozorně návod k instalaci a používání.

Prodejce Jøtulu Vám poskytne nezbytné rady a doporučení, a zároveň Vám zajistí kompletní montáž. Naším cílem je Vaše spokojenost a mnoho příjemných chvil strávených u nových kamen či krbu Jøtul.

A

Jøtul AS poskytuje 10-letou záruku na vnější litinový plášť, zahrnující vady materiálu a výrobní vady, které se vyskytnou po nákupu nebo instalaci výrobku. Záruku lze uplatnit, pokud byl výrobek instalován v souladu s platnými předpisy a s návodem k instalaci a používání přímo u Vašeho prodejce.

 

B

Záruka nezahrnuje:

Nainstalované příslušenství, např. k regulaci tahu, přívodu vzduchu nebo k jiným účelům, jejichž funkci Jøtul nemůže ovlivnit.

Záruka nezahrnuje vady, které vznikly jako důsledek používání nevhodného paliva, např. impregnovaného a natřeného dřeva, dřevotřísky apod. Při používání nevhodného paliva může snadno dojít k přetopení topeniště, což se projevuje zčervenáním litiny, popraskáním a změnou barvy smaltu, případně popraskáním litiny. V návodu k instalaci a použití najdete pokyny a rady, jak správně používat kamna či krbovou vložku.

Záruku též nelze uplatnit v případě, že bylo do topeniště konstrukčně zasaženo nebo byly některé komponenty nahrazeny náhradními, ne originálními díly.

 

C

Pokud se rozhodnete vznést stížnost, kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Je třeba předložit potvrzený záruční list a doklad o nákupu. V nutných případech si výrobce může vyžádat vrácení části nebo celého výrobku k přezkoumání a k provedení případných oprav. V případě reklamace si Jøtul AS může vyžádat posouzení nezávislým expertem.

Záruka je platná počínaje datem nákupu a pouze při předložení potvrzeného záručního listu a dokladu o nákupu. Výrobek musí být instalován autorizovaným prodejcem Jøtulu.

Články