Menu

Norská řemeslná tradice na Kråkerøy

Značky:
Článek není nijak označen

Na ostrově Kråkerøy ve Fredrikstadu vyrábíme kamna a krbové vložky, které patří k těm nejkvalitnějším a nejelegantnějším ve světové produkci. Na svou práci jsme hrdí a získali jsme již řadu mezinárodních ocenění jak za design, tak za kvalitu našich výrobků.

Jøtul byl zakládán s vírou v tradiční hodnoty a poctivou řemeslnou práci. Těchto hodnot se držíme dodnes. Mezi litinovými kamny navrženými a vyrobenými řemeslníky na Kråkerøy a sériovými odlitky produkovanými v nízkonákladových zemích jsou výrazné rozdíly a je to tak v pořádku. Kvalita totiž vyžaduje dostatek času.

Odkaz předchozích generací na Kråkerøy a ve Fredrikstadu je pro Jøtul nesmírně důležitý. Stejně tak je Jøtul důležitý pro místní společnost – jako zaměstnavatel i coby nositel tradiční průmyslové kultury. Naše propojení s okolním prostředím přispívá k rozvoji řemeslné tradice a technických znalostí a k jejich předávání z generace na generaci. Ve staré továrně na Kråkerøy nás všechny s Jøtulem spojuje zvláštní pouto. Existuje mezi námi vztah, který se vytvořil ještě mnohem dřív, než jsme pro firmu začali pracovat. Kamna a krby Jøtul tady s námi prostě byly odjakživa.

Litina, ze které vyrábíme, je recyklovaný železný šrot z místních sběrných dvorů. Také pro vytváření designu nových modelů si vybíráme pouze místní designéry. Technici a řemeslníci Jøtulu ovládají technologie a odborné znalosti, které společnost sbírala po dobu 160 let. Politika firmy vychází z tradičních hodnot a poctivého řemesla.

V žilách Jøtulu koluje naše DNA, je v budovách i v okolí továrny. Díky pečlivé práci zaměstnanců na Kråkerøy a naší dlouholeté tradici jsou kamna na dřevo Jøtul stále stejně poctivá a zahřívají už mnoho generací obyvatelstva po celém světě.

Články