Menu

Příběh o 160 letech

Příběh o 160 letech

Jøtul existuje už 160 let, což z firmy činí nejstaršího výrobce kamen na celém světě.

Jeho příběh začal roku 1853 ve vesničce Loelva, když syn místního statkáře Oluf Onsum založil slévárnu Kværner Jernstøberi. Kværner začal vyrábět výrobky z litiny a do roku 1900 se vypracoval na jeden z největších podniků s produkcí litinových kamen v Norsku.

Začátkem 20. století byla fabrika Kværner přestavěna v nejmodernější mechanickou dílnu v celé zemi a zároveň se značně rozšířila škála vyráběných produktů. Roku 1916 byla divize, která vyráběla litinová kamna na dřevo, odprodána.

Slévárnu koupil 26letý Herman Anker a pozměnil její název na Kværner Ovnsstøperi. Chtěl pokračovat v norské slévárenské tradici, ale zároveň rozvíjet estetické principy a kvalitu. Anker byl inteligentní a šikovný obchodník, který brzy pochopil, jak důležitá je reklama a propracovaný prodejní aparát. Proto založil obchodní značku Jøtul.

Ve 20. letech se ani Jøtulu nevyhnula mezinárodní ekonomická krize a firma se ocitla na pokraji bankrotu. Zachránil ji Johannes Gahr, který Jøtul vyvedl z krize a zahájil novou éru růstu. Jøtul se pod jeho vedením opět stal největším výrobcem kamen na dřevo v Norsku.

Po skončení druhé světové války Jøtul pokračoval v růstu, a to i přesto, že se poptávka po kamnech na dřevo značně snížila v souvislosti s rostoucí nabídkou nových zdrojů energie, jako byl např. olej, petrolej a elektřina. Během 60. let zbylo na trhu už jen několik hráčů a Jøtul byl z nich zdaleka nejsilnější. Začal se totiž požadavkům trhu přizpůsobovat už v 50. letech a v 70. letech byla kamna na tekutá paliva už delší dobu hlavním zdrojem příjmů firmy.

V průběhu 70. let se důsledkem několika ropných krizí vrátil zájem trhu o kamna na dřevo. To Jøtulu otevřelo nové možnosti a kamna na dřevo se opět stala nejdůležitějším článkem vyráběného sortimentu.

Roku 1977 se rodina Gahrových rozhodla Jøtul prodat nadnárodnímu koncernu Norcem. To mělo za následek větší orientaci na export s řadou akvizic sléváren a dovozců v USA a v Evropě. Kvůli ekonomickému poklesu ve druhé polovině 80. let bylo nutné zaměření Jøtulu přehodnotit.

Během posledních desetiletí Jøtul vybudoval mezinárodní distribuční síť a stal se celosvětovou značkou s dceřinými společnostmi a dovozci ve většině zemí napříč všemi kontinenty.

Přestože je historie firmy protkána úspěchy stejně jako neúspěchy, prokázal Jøtul zvláštní schopnosti přežít a stále se rozvíjet. Velká část tohoto úspěchu je výsledkem odvahy, silné vůle a schopnosti se přizpůsobovat novým požadavkům a potřebám trhu. Díky tomu Jøtul stále prospívá coby slévárna špičkové litiny a světová jednička na trhu s kamny.

Články