Menu

Vytápění nízkoenergetických staveb

Vytápění nízkoenergetických staveb

Značky:
Článek není nijak označen

Pod pojmem nízkoenergetické domy (NED) se rozumí energeticky efektivní budovy, jejichž největší předností je nízkonákladovost a ekologičnost provozu. Princip spočívá v maximální úspoře energií. Ve srovnání s průměrnou evropskou zástavbou takový dům ušetří až 70 % energie na vytápění interiéru, především díky vysoce kvalitní izolaci, která minimalizuje tepelné ztráty. Kromě finanční úspory za vytápění je významným přínosem těchto staveb také redukce emisí CO₂, která přispívá k ochraně životního prostředí. Za NED považujeme v současnosti objekt, který má roční měrnou potřebu tepla do 30 kWh/m².

Vytápění nízkoenergetických staveb

Jako zdroje vytápění lze v NED používat také menší krbová kamna nebo krbové vložky na dřevo s nominálním výkonem do 5-6 kW. V takovém případě je potřeba vybírat výrobky, které mají centrální přívod vzduchu (CPV). Tahové podmínky krbu nebo krbových kamen totiž nesmějí v dobře zaizolovaném objektu ovlivňovat spotřebiče jako je klimatizace, kuchyňská digestoř apod. Ohniště by neměla odebírat z místnosti kyslík, který potřebují k hoření.

Dřevo – nejlevnější zdroj vytápění

Porovnání přibližných ročních provozních nákladů na vytápění rodinného domu (cca 60 GJ/rok)

zdroj teplacena v Kč za rok
dřevo17 000
pelety22 000
hnědé uhlí22 500
plyn29 500
el. akumulace43 000
el. přímotopy48 000

Co je centrální přívod vzduchu a k čemu slouží

Centrální přívod vzduchu (CPV) je možnost připojit kamna nebo krbovou vložku pomocí flexi-hadic přímo na externí přívod vzduchu. Ohniště pak neodčerpává z místnosti vzduch potřebný jak k hoření samotnému, tak i ke konvekčnímu proudění. Tento „externí vzduch“ se obvykle přivádí zvenčí, z dvoukomorového komína, nebo také ze sklepa, chodby či jiných prostor. CPV se doporučuje do dobře izolovaných objektů, jako jsou právě NED.

Akumulační systémy Jøtul

Vhodným řešením vytápění NED jsou kamna a krbové vložky s akumulačními prstenci. Na horní část topeniště jsou kolem kouřovodu nainstalovány klinker-magnezitové kotouče, které se při topení nahřejí a poté předávají přes plášť teplo do místnosti. Kamna s akumulačním nástavcem jsou schopna udržet a vyzařovat naakumulované teplo až po 12 hodin po dohoření ohně v topeništi.

akumulacni-prstence

Dvoustupňové spalování

Dvoustupňové spalování (CB-systém) je velmi ekologické a úsporné. Pracuje na principu zplynování emisí a těkavých plynů, které by jinak odešly nevyužity do ovzduší a znečišťovaly by životní prostředí. Po roztopení kamen nebo krbu a vytopení místnosti na optimální teplotu začneme uzavírat regulační páčku sekundárního přívodu vzduchu, tím se snižuje komínový tah a topidlo se uvede do tzv. úsporného režimu, takže temperuje v rozmezí minimálního a nominálního výkonu. V tomto okamžiku se samovolně začne nasávat do spalovací komory čerstvý vzduch, který okysličuje škodlivé částice, a tím dochází k jejich zplynování – jednoduše shoří. Topeniště začne temperovat díky energii získané tímto zplynováním a uživatel tak ušetří 30–40 % paliva.

Kamna, nebo krbovou vložku?

Váháte, zda si vybrat krbová kamna, nebo spíš postavit krb? Kamna většinou slouží jako lokální topeniště (k vyhřívání jedné místnosti, případně více pokojů s otevřeným prostorem). Mohou být konvekční či sálavá. Krbová vložka je konvekční topidlo, které pracuje na základě proudění vzduchu mezi krbovou vložkou a jejím opláštěním, kde se zahřívá a poté odchází průduchy do místnosti. Je možné z ní rozvést teplovzdušné rozvody do dalších místností, ať už na základě přirozeného vyrovnání teplot nebo s nuceným oběhem.

Proč si koupit Jøtul

Výrobky Jøtul jsou kvalitní, prověřené, certifikované, splňují nejpřísnější normy jak bezpečnostní, tak i ekologické. Mají nízkou spotřebu paliva, vysokou účinnost a produkují minimální emise CO₂ a prachových částic. Velkou předností je také velice jednoduchá obsluha i údržba, ohniště jsou dobře regulovatelná. Kamna i krbové vložky velmi dobře fungují při omezeném přísunu vzduchu, tj. okolo minimálního výkonu. To je velmi důležité zejména při instalaci do NED. Topeniště jsou stáložárná, což znamená, že temperují 6 i více hodin, aniž by se muselo znovu zatápět. Můžete si vybrat ze široké škály designu (moderní, klasický a rustikální) a kvalitních materiálů, jejichž základem je litina a skandinávská ocel. Všechna kamna a krbové vložky jsou vybavené velice účinným systémem oplachu skla horkým vzduchem, který umožňuje nerušený estetický požitek. Řada kamen a krbových vložek Jøtul získala ekologickou známku Severské labutě (Svan).

Technická specifikace

název modelu

výkon (kW)

ø kouřovodu (mm)

CPV

emise CO₂ (%)

emise prachových částic (mg/Nm³)

Jøtul F 1603,0–7,0150ano0,10< 20
Jøtul F 2603,7–9,0150ano0,06–0,1020
Jøtul F 3703,5–7,0150ano0,1230/36
Jøtul I 4003,7–9,0150ano0,1936
Jøtul I 5203,9–10,0150ano0,0714

Články