Meny

Skrotpræmie på gamle brændeovne

Skrotpræmie på gamle brændeovne

Emne:
Innhold ikke tagget!

Statens skrotningspræmie sætter fokus
på de nye brændeovnes miljøfordele

Kilde: Pressemeddelelse - skrotningspræmieordning 29.10.15

Gamle brændeovne forurener op til fem gange så meget som en moderne brændeovn. Den kommende skrotningspræmieordning fra Miljøministeriet sætter fokus på netop at udskifte de ældste brændeovne – med miljøet som den sikre vinder.

De ældste brændeovne tegner sig for omkring 80 procent af den samlede partikeludledning fra danske brændeovne, og en gammel brændeovn fra 1990 eller før forurener cirka fem gange så meget som en ny, moderne brændeovn. Derfor vil miljøet blive en klar vinder som følge af den skrotningspræmieordning for gamle brændeovne, miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen netop har lanceret.

Ordningen – et kontant tilskud fra staten - vil styrke incitamentet til at udskifte gamle brændeovne med nye. Samtidig kan brændeovnsejerne reducere deres forbrug af træ med op til 20 procent, fordi moderne brændeovne udnytter energien i træet langt bedre end de gamle ovne.

Ejere af brændeovne fra 1990 eller før kan få et kontant tilskud på 2.000 kr. for at skrotte den gamle brændeovn. Det er den lokale skorstensfejermester, der skal godkende, at ovnen kan opnå skrotningspræmie. Ordningen træder ifølge de foreliggende oplysninger i kraft den 20. november og løber i 2015 og 2016 eller indtil puljen er brugt op. Tildeling af skrotningspræmien sker efter ’først til mølle’-princippet og udbetales direkte til forbrugerens NEM-konto.

Hurtig vej til renere miljø
”De danske brændeovnsproducenter har udviklet forbrændingsteknologien i moderne brændeovne, så danske brændeovne i dag er blandt de absolut mest miljøvenlige i Europa”, siger formanden for Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO), Carsten Bach.

”Eksperter er enige om, at udskiftning af de gamle brændeovne er den hurtigste vej til at reducere miljøproblemerne på området, fordi det er de gamle brændeovne, der er hovedårsag til problemerne. Derfor er miljøministerens initiativ en god anledning til at udskifte de ældste brændeovne med en ny, og vi håber, at skrotningspræmieordningen generelt vil bidrage til at sætte mere fokus på de fordele, moderne brændeovne har”, siger Carsten Bach.

Mindre træ – færre partikler

Teknologisk Institut har i mange år gennemført målinger af partikelemissionen fra danske brændeovne. Målingerne viser, at partikeludslippet fra danske brændeovne over de sidste 11 år – hvor ovnene er blevet testet - er reduceret med cirka 60 procent, så en ny brændeovn i dag udleder væsentligt mindre end den lovbefalede grænseværdi, der er på 5 gram partikler pr. kilo indfyret træ.

Ud over det ligger der også en ganske betydelig miljøgevinst i, at moderne brændeovne udnytter brændet langt bedre end gamle modeller. En moderne brændeovn kan således levere den samme varme for 20 procent mindre træ. Det lavere forbrug af træ gavner naturligvis miljøet – men også fyringsøkonomien for den enkelte.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formanden for DAPO, Carsten Bach, på telefon 40 21 83 60
Se også: www.dapo.dk

Læs mere om Miljøministeriets skrotningspræmieordning for gamle brændeovne på: www.mst.dk

Andre artikler:

http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoe-og-foedevareminister-indfoerer-skrotpraemie-for-de-mest-forurenende-braendeovne/

 

Artikler