Valikko

Mitä nuohooja tekee?

Aihe:
Sisällössä ei ole tägejä!

Meiltä kysytään silloin tällöin nuohouksesta ja siksi päätimme jututtaa Fred Ekbergiä, joka toimii Oslon palo- ja pelastustoimen palontorjuntaosastolla. Nuohooja nuohoaa ja puhdistaa savupiipun, savukanavat ja tulisijat, jotta ei syntyisi nokipaloja ja haitallisia päästöjä. Nuohooja on perehtynyt myös palontorjuntatyöhön ja työskentelee yhteistyössä palomiesten kanssa. Nuohoojalta saa neuvoja eri lämmitystavoista.

Fred Ekeberg

Miksi savupiippu on tärkeä puhdistaa? Tärkeintä on varmistaa, ettei lämmitetä väärin, jotta voidaan välttyä nokipalolta. Mitä enemmän tulisijassa on nokea, sitä enemmän palokaasuja pääsee ulos, jolloin lämmittäminen ei ole ympäristöystävällistä. 

Kuinka usein pitää nuohota? On suositeltavaa nuohota kerran vuodessa, jos kamiinaa, takkaa, kaakeliuunia tms. poltetaan lämmittämisen vuoksi. Nuohoaminen harvemmin riittää, jos tulisijaa poltetaan vain viihtyisyyden vuoksi. Asia on arvioitava tapauskohtaisesti. Jos nuohooja havaitsee, että savukanavassa ja savupiipussa on paljon nokea, voidaan joutua nuohoamaan useammin. Noen määrä riippuu siitä, kuinka usein lämmitetään, millainen tulisija on ja lämmitetäänkö oikein ja kuivalla puulla. 

Miten nuohoaminen tehdään ja kuinka kauan se kestää? 
 Nuohoaminen kestää 10-30 minuuttia riippuen siitä, miten helposti nuohooja pääsee käsiksi tulisijaan ja miten paljon nuohooja selostaa paloturvallisuuteen ja lämmittämiseen liittyviä asioita. Varsinainen nuohous kestää noin 10 minuuttia, mutta voi vaihdella savukanavan pituudesta ja kunnosta riippuen.

Miten nuohoojan käyntiä kannattaa valmistella? Voiko sitä valmistella tai voiko tehdä jotain nuohoojan käynnin aikana tai sen jälkeen?  Nuohoojaa varten on oltava kunnolliset tikkaat ja joskus on siirrettävä pois huonekaluja, jotta nuohooja pääsee tulisijan luo. Nuohoamisen aikana ja sen jälkeen kannattaa kysyä paloturvallisuuteen liittyviä neuvoja. Nuohooja kertoo nuohoamisen jälkeen mahdollisista vioista ja puutteista, jotka on korjattava. 

Miksi nokea muodostuu? Nokea syntyy puita poltettaessa, kun hiiltä on liikaa. Noesta 80-90 % on hiiltä ja loput on vetyä. Nokea kertyy useimmin siitä, että poltetaan kosteaa puuta, poltetaan väärin tai poltetaan vanhassa tulisijassa, joka saa liian vähän ilmaa. Lämmityskustannuksia säästyy, kun hankitaan puhtaasti polttava tulisija, jossa poltetaan kuivaa puuta. 


Tuotteet