Meniu

Autorinės teisės

Visos teisės saugomos. Visiems tekstams, brėžiniams, nuotraukoms ir kitiems elementams pateikiamiems instrukcijose, tinklapiuose, kataloguose taikoma autorių teisių ir pramoninės nuosavybės teisių apsauga. Teisės saugomos pagal 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (2003-03-21, Žin., 1999, Nr. 50-1598, su pakeitimais), Patentų įstatymą (2012-02-03 , Žin., 2011, Nr. 4-127), Prekių ženklų įstatymą (2000-10-10, Žin., 2000, Nr. 92-2844, su pakeitimais) ir Dizaino įstatymą (2002-11-07, Žin., 2002, Nr. 112-4980) ir kitus teisės aktus. Autorių teisių bei pramoninės nuosavybės teisių į aukščiau pateikiamus intelektinės nuosavybės objektus turėtojas yra Jøtul AS, Norvegija.

Draudžiama kopijuoti, platinti, teikti, naudoti ir skelbti aukščiau pateikiamus elementus – tiek visus, tiek jų dalis – bet kokiu (taip pat elektroniniu) pavidalu, komerciniams ir privatiems tikslams, be aiškaus, rašytinio Jøtul AS sutikimo. Šie veiksmai laikytini nusikalstama veika, baudžiama laisvės atėmimo bausme ir jiems taikomas baudžiamasis persekiojimas. Nepriklausomai nuo aukščiau nurodytos sankcijos, Jøtul AS reikalaus iš pažeidėjo atitinkamai atlyginti žalą.

 

 

Straipsniai