Meniu

Ugnies istorija

Ugnies istorija

Žmonijos istorijos raidoje svarbų vaidmenį vaidino ugnis. Išmokę valdyti ugnį mūsų protėviai apgyveno šaltesnius kraštus, išmoko gaminti karštą valgį, dėl ugnies jų racionas tapo įvairesnis.

Pažabota ugnis sukėlė vieną esminių perversmų žmogaus kultūros evoliucijos eigoje. Mokslininkų teigimu, prieš 400 tūkst. metų pirmoji ugnį suvaldžiusi žmogiška būtybė buvo Homo erectus. Naujausių atradimų duomenimis, žmonės gebėjo panaudoti ugnį jau prieš 1,7 mln. metų, tačiau mokslininkai dėl šio fakto tebesiginčija.
„Kai kalbi apie tokią tolimą senovę, sudėtinga ką nors žinoti tiksliai“, – sako istorikas Knutas Ødegårdas.

 


Svarbus žmonijos raidos posūkis

 

Ugnį žmonės įskeldavo akmenimis arba įkurdavo trindami pagaliukus. Kai kurie čiabuviai šiuos 400 tūkst. metų senumo būdus tebenaudoja šiandien.

Pavyzdžiui, panaudodami trintį, ugnį įkuria Naujosios Gvinėjos čiabuviai. Su moderniuoju pasauliu jie ėmė kontaktuoti tik prieš 60 metų. Tos gentys iki šiol laikosi daugybės savo ritualų ir tradicijų.

Ugnies suvaldymas buvo labai svarbus posūkis žmonijos istorijos raidoje. Ugnis šildė esant blogam orui, todėl mūsų protėviai galėjo persikelti į šaltesnes vietas, taip pat panaudojus ugnį jų grūdai nebesupelėdavo. Tapo lengviau sandėliuoti maistą. Vėliau žmonės išmoko panaudoti ugnį gaminant įrankius ir meno dirbinius.


Ar žinojote?

Žemė yra vienintelė žinoma planeta Visatoje, kurioje gali degti ugnis.
Likusioje Visatos dalyje tam nepakaktų deguonies.

 

IldensHistorie_ArtDėl ugnies susilaukė daugiau vaikų


Prieš žmonėms išmokus valdyti ugnį jie daugiausia maitinosi sėklomis, kai kuriais augalais ir vaisiais. Tačiau didžiosios dalies augalų žmonių skrandis suvirškinti negalėdavo. Išmokę apdoroti augalus karštyje žmonės papildė savo racioną naujomis maistinėmis medžiagomis. Be to, karštyje žūdavo parazitai. Lengviau virškinti buvo ir ugnimi apdorotą mėsą. Žmonės ėmė gauti daugiau kalorijų, daugiau maistinių medžiagų, todėl jiems išgyventi darėsi vis lengviau, jie užaugindavo vis daugiau vaikų.Erotinis menas


Ugnis labai didelę įtaką padarė ir menui. Sakoma, kad vadinamosioms venerų skulptūrėlėms yra apie 35 000 metų. Tai nedidelės, paprastai iš akmens iškaltos skulptūrėlės, vaizduojančios moters figūrą. Tikroji skulptūrėlių paskirtis nėra žinoma. Vieni mano, kad venerų figūrėlės turėjo religinę reikšmę, kiti tvirtina, kad tai erotinio meno dirbiniai.

IldensHistorie_Art2

Vilendorfo Venera

 

Legenda apie Prometėją

 

Ødegårdas primena, kad esama daugybės su ugnimi susijusių mitų.
„Ugnimi žavėjosi daugelis kultūrų. Ir tai nekelia jokios nuostabos, kai pagalvoji, kokia svarbi ji buvo mūsų protėviams. Vienas žinomiausių mitų apie ugnį atkeliavo iš senovės Graikijos. Tai pasakojimas apie Prometėją, kuris pavogė ugnį iš dievų ir perdavė ją žmonėms.“
Prometėjas buvo vienas iš titanų. Titanų karo su Olimpo dievais metu Prometėjas palaikė Dzeuso pusę, padėdamas jam nuversti senuosius dievus. Būdamas nugalėtojo pusėje Prometėjas išvengė kitiems titanams paskirtos bausmės ir nebuvo nublokštas į požemių pasaulį.
Visuose pasakojimuose Prometėjas vaizduojamas kaip žmonių gynėjas ir geradarys. Kartą Mekonėje jis apgavęs patį Dzeusą. Prometėjas pasiūlęs jam pasirinkti patinkančią auką iš dviejų: viena auka buvo jautiena, paslėpta jaučio skrandyje (tai, kas gera, paslėpta bjaurios išvaizdos daikte), kita – kaulai, įvynioti į blizgančius taukus (tai, kas nevalgoma, paslėpta gražioje išorėje). Kadangi Dzeusas pasirinkęs antrąjį variantą, nuo to laiko žmonės galėję mėsą pasilikti sau, o dievams aukoti kaulus.
Dėl šios apgaulės Mekonėje Dzeusas įtūžęs ir nutaręs nubausti mirtinguosius paslėpdamas nuo jų ugnį. Prometėjas, vėl norėdamas žmonėms pagelbėti, ugnį pavogęs ir perdavęs žmonėms. Dar labiau įsiutęs dievų tėvas liepęs Hefaistui nulipdyti Pandorą, pirmąją moterį, dėl kurios, pasak Hesiodo, žmoniją užgriuvusios negandos. O Prometėją Dzeusas nubaudęs liepdamas jį grandinėmis prirakinti prie uolos. Čia jo kepenis kasdien lesdavęs erelis, o naktį jos ataugdavusios, nes Prometėjas buvęs nemirtingas. Vėliau pusdievis Heraklis tą erelį nušovęs ir Prometėją išlaisvinęs.

IldensHistorie_Art3


Prometėjas perdavė ugnį žmonėms.

Išmokus suvaldyti ugnį prasidėjo naujas žmonijos raidos etapas. Galbūt dėl to mums taip gera sėdėti prie židinio ir stebėti liepsnas. 2014 m. tyrinėtojas Christopheris Lynnas nustatė, kad klausantis degančios medienos spragsėjimo žmonėms mažėja kraujospūdis. Tikriausiai mūsų protėviai, šildydamiesi aplink laužą prieš šimtus tūkstančių metų, patirdavo lygiai tą patį.

 


Šaltiniai: www.ektevarme.no www.greekmythology.com

Save

Save

Straipsniai