Menu

Acht tips om het vuur aan te steken

Acht tips om het vuur aan te steken

Labels:
Content zonder labels!

Lars Mytting is auteur van het zeer succesvolle boek Hel ved (een boek over brandhout), waarin hij onder andere advies geeft over zaken waar je op moet letten als je hout aansteekt.

Tip 1

Lucht!

Het hout wordt optimaal verbrand als de klep van de schoorsteen enigszins openstaat en de vlammen fel zijn. De verbranding is dan tevens schoner en duurzamer, omdat meer gasdeeltjes worden verbrand en in warmte worden omgezet. Als uw woning eenmaal warm is, wordt de temperatuur van de kamer geregeld door de hoeveelheid hout en niet door de luchtklep.

Tip 2

Hoe minder rook hoe beter

Het is de bedoeling dat er weinig rook uit de schoorsteen komt. Veel rook geeft aan dat de verbranding niet optimaal is. In rook zitten namelijk nog veel energierijke gassen die niet verbrand zijn. Ga daarom even naar buiten en kijk naar de rook uit de schoorsteen. Dikke, zwarte rook duidt op een slechte verbranding, meestal doordat het vuur niet fel genoeg brandt. Als uw kachel of haard optimaal brandt, dan komt er slechts wat stoom en een beetje lichtgrijze, geurloze rook uit de schoorsteen.

Tip 3

Een schone kachel betekent een warme kachel

Verwijder eens per jaar roet uit de kachel en het rookkanaal. Dat zorgt ervoor dat uw kachel warmer wordt. Een roetlaag, ook al is die maar een paar millimeter dik, zorgt ervoor dat de warmte niet goed door het ijzer kan worden geleid en direct via de schoorsteen naar buiten gaat. Maak vaker schoon als u veel naaldhout brandt, want dat zorgt voor meer roet dan andere soorten hout.

Tip 4

De ene houtsoort produceert meer warmte dan de andere

Hardhoutsoorten geven bij dezelfde hoeveelheid meer warmte dan lichtere houtsoorten. Maar per kilo gerekend, produceren zowel hardere als lichtere houtsoorten ongeveer evenveel warmte en zijn de lichtere soorten goedkoper. De lichtere houtsoorten zijn prima geschikt voor kille avonden in het voor- of najaar. Ze branden schoner en sneller zonder dat het al spoedig aanvoelt als een sauna in huis. De brandtijd van de verkoolde resten kan worden verlengd door ze samen te branden met een blok harder hout.

Tip 5

De kachel 's nachts laten branden

Er zijn maar weinig houtkachels die langer dan twee à drie uur branden op een lading hout. De van oudsher toegepaste manier van de luchttoevoer afsluiten zodat de resten de hele nacht blijven smeulen is af te raden: het geeft veel vervuiling en vergroot het risico op een schoorsteenbrand. Bovendien levert het in totaal niet veel warmte op, omdat de beschikbare energie niet optimaal wordt benut. Het is het best om aan het einde van de avond een paar ruwe blokken van een harde houtsoort op het vuur te leggen en die normaal te laten branden. Ook al dooft het vuur in de loop van de nacht uit, de warmte zal in een geïsoleerd huis nog lang blijven hangen. 's Morgens zal de schoorsteen nog lauw aanvoelen en zult u merken dat het weinig moeite kost om het vuur weer aan te steken.

Tip 6

Turbulentie helpt!

Bij het opstoken van het vuur is het belangrijk voor turbulentie te zorgen, omdat de zuurstof bij een lage temperatuur niet goed mengt met de houtmoleculen. Door voor luchtstromen te zorgen, mengt zich zuurstof met de rookgassen en gaat het ontbranden gemakkelijker. Dat verklaart waarom het hout gemakkelijker vlam vat als de deur van de kachel op een kier wordt gezet. Sommige huizen zijn zo goed geïsoleerd dat er weinig lucht binnenkomt. Zet in dat geval een raam open wanneer u de kachel aansteekt. 

Tip 7

Het vuur bovenaan laten beginnen is beter

Veel moderne houtkachel zijn ingericht op van boven naar beneden branden. Kijk hiervoor in de gebruikshandleiding. Als u die niet meer heeft, vraag dan via internet een nieuw exemplaar aan. U kunt het vuur in de kachel van bovenaf laten beginnen door blokken hout dicht op elkaar te stapelen en vervolgens bovenop een klein vuurtje te maken, zodat de stapel van boven naar beneden ontbrandt. Het voordeel hiervan is dat de kachel sneller op temperatuur is, de gassen beter verbranden en het hout een langere brandduur heeft.

Tip 8

Altijd een paar blokken tegelijk

Het is belangrijk dat u per keer altijd twee of drie blokken hout tegelijk op het vuur legt. Eén enkel blok gaat vaak uit. Dat komt doordat het brandproces van een houtblok drie fases heeft en één blok alleen dat proces niet op gang kan houden. Met meer houtblokken wordt een groter oppervlak gecreëerd, ontstaat er meer turbulentie en houden de processen elkaar in stand doordat ze tegelijkertijd plaatsvinden.

Tips en handleidingen