Menu

Schoonmaken en onderhoud

Labels:
Content zonder labels!

Jøtul adviseert zowel de haard als de schoorsteen regelmatig een onderhoudsbeurt te geven. In een schone haard komt het vuur beter tot zijn recht en brandt het hout beter en schoner. Bovendien verkleint u door droog hout te branden en regelmatig uw schoorsteen te laten vegen aanzienlijk het risico op roetbranden, die schade aan de schoorsteen kunnen veroorzaken. Regelmatig onderhoud zorgt er ook voor dat uw kachel of haard langer meegaat, waardoor u er vele jaren plezier van kunt hebben.

Het dagelijks onderhoud is heel goed zelf te doen. U hoeft daarvoor geen expert te zijn of over kostbaar gereedschap te beschikken. Volgens de Noorse regelgeving moeten alle haarden tenminste elke vier jaar geïnspecteerd en geveegd worden. Dit wordt gedaan door een schoonmaakbedrijf bij u in de buurt. Hieronder vindt u een aantal tips van Jøtul en schoorsteenvegers.

Tip 1

Roet verwijderen van het glas van de haard.

Alle Jøtul-producten zijn voorzien van een speciaal luchtreinigingssysteem dat ervoor zorgt dat het glas schoon blijft tijdens het branden. Komt er toch roet op glas, dan is het normaal gesproken genoeg om de haard gedurende korte tijd hevig te laten branden. Het luchtreinigingssysteem zorgt ervoor dat deeltjes die aan het glas vastzitten worden losgebrand.

Mocht dat niet afdoende zijn, dan kunt u het best als volgt te werk gaan: Maak een gekreukt stuk krant vochtig en doop het voorzichtig in de as op de bodem van de kachel. Wrijf het stuk krant vervolgens tegen het glas met de askant naar het glas. Herhaal zonodig een aantal keer als niet alle roet direct loslaat. Wrijf ten slotte de losgelaten roetdeeltjes weg met een schoon stuk papier. Deze methode is efficiënt, goedkoop en milieuvriendelijk.

Tip 2

As verwijderen

Men is geneigd de as te vaak te verwijderen, terwijl het beter is voor de haard om een laagje as op de bodem te laten liggen. Dit laagje werkt namelijk isolerend en beschermt de haardbodem en de vloer eronder tegen de hitte van het vuur. Bovendien is over het algemeen gemakkelijker om de haard aan te steken als er nog wat asresten van de voorgaande keer liggen. As is in feite niets meer dan niet-brandbare delen van het hout die achterblijven, veelal mineralen.

Omdat as zo geweldig isoleert, is het mogelijk om uren of zelfs dagen nadat het vuur is gedoofd nog gloeiende deeltjes aan te treffen. Daarom moet u de asla altijd legen in een afsluitbare metalen emmer. Daar moet de as in blijven zitten tot u er zeker van bent dat er geen gloeiende deeltjes meer zijn. As kan niet gecomposteerd worden, maar het is wel als meststof te gebruiken, mits het afkomstig is van schoon, onbehandeld hout. Het mag ook gewoon bij het huishoudelijk afval worden gedeponeerd.

 

Tip 3

Jaarlijks onderhoud van haarden en houtkachels

Jøtul adviseert om tenminste één maal per jaar het vuurscherm en de brandplaten te verwijderen om te controleren of ze nog in goede conditie zijn. Controleer ook het haardrooster en de onderste brandplaat op beschadigingen. Veeg roetdeeltjes op deze onderdelen en in de rest van de brandkamer weg. Ook onderdelen in de haard slijten en moeten van tijd tot tijd vervangen worden.

Wanneer en hoe vaak ze vervangen moeten worden, hangt af van hoe vaak en intensief u de haard gebruikt. De ringen om het glas en de deur moeten ook worden gecontroleerd en worden vervangen als ze beschadigd zijn.

 

Tip 4

De schoorsteen en haard vegen

Fred Ekeberg van de brandweer in Oslo vertelt ons dat alle haarden tenminste elke vier jaar geveegd moeten worden. Als u zelf of het schoonmaakbedrijf constateert dat zich meer roet dan normaal in de schoorsteen heeft afgezet, dan moet er vaker geveegd worden.

Een schone haard en schoorsteen zijn belangrijk voor een schone verbranding en het voorkomen van een roetbrand. Die kan schade geven aan de schoorsteen en in het ergste geval leiden tot brand in uw woning. Oude haarden branden minder schoon en produceren aanzienlijk meer roet dan moderne exemplaren die wel een schone verbranding hebben. Roetvorming wordt verder veroorzaakt door het gebruik van vochtig hout. Als het schoonmaakbedrijf veel roet constateert, dan zullen zij u informeren over maatregelen die u kunt treffen om roetvorming te verminderen.

 

Tips en handleidingen