Menu

Wat doet de schoorsteenveger?

Labels:
Content zonder labels!

Zo nu en dan krijgen we vragen over het vegen van de schoorsteen. Daarom hebben we aan Fred Ekberg van de brandweer in Oslo gevraagd of we een praatje met hem konden maken. Tijdens de schoonmaakbeurt worden de schoorsteen, het rookkanaal en de haard zelf door een schoorsteenveger schoongemaakt om roetbranden en gasuitstoot te voorkomen. De schoorsteenveger heeft ook speciale kennis in huis op het gebied van brandpreventie en werkt nauw samen met de brandweer. Bovendien geeft de schoorsteenveger informatie over de juiste verbrandingstechnieken.

Fred Ekeberg

Waarom is het zo belangrijk dat de schoorsteen wordt geveegd?
De twee belangrijkste redenen waarom de schoorsteen geveegd moet worden zijn om te controleren dat u op de juiste manier brandt en om roetbranden te voorkomen. Verder geldt dat hoe meer roet zich in de haard bevindt, des te meer gassen er vrij zullen komen die een milieuvriendelijke verbranding beletten.

Hoe vaak moet de schoorsteen worden geveegd?
Wij adviseren u jaarlijks uw schoorsteen te laten vegen. 

Wat gebeurt er eigenlijk precies bij het schoonmaken en hoe lang duurt de klus meestal?
In Oslo vinden vegen en inspecteren tegelijkertijd plaats, maar in andere plaatsen kan het zijn dat men het ene jaar de schoorsteen veegt en het andere jaar inspecteert. De totale klus duurt 10 tot 30 minuten, afhankelijk van uw voorbereidingen en of u veel vragen heeft over brandveiligheid. Meestal duurt het vegen niet langer dan 10 minuten, maar dat hangt ook af van de lengte van de schoorsteen en de staat waarin die verkeert.

Komt er veel roet vrij tijdens het vegen van de schoorsteen?
Als de schoorsteen, de haard en het verwarmingssysteem op de juiste manier zijn geïnstalleerd, dan zou er niet veel roet vrij moeten komen. Als er van binnen uit geveegd moet worden via een veegluik, komt er mogelijk meer roet vrij, maar zeker ook niet veel.

Wat moet u doen voordat het schoonmaakbedrijf op de stoep staat? Moet u nog iets doen tijdens of na de schoonmaakklus?
Van u wordt verwacht dat de kachel van binnen schoon is en koffie klaar staat. De schoorsteenveger doet de rest. Zoek altijd een schoorsteenveger die aangesloten is bij de ASPB (www.schoorsteenveger.nl

Waardoor ontstaat roet?
Roet ontstaat wanneer er tijdens de verbranding een overschot aan koolstof is. Roet bestaat voor 80 tot 90% uit koolstof en voor het overige uit waterstof. Roet ontstaat doorgaans door slechte verbranding doordat het hout vochtig is, er op de verkeerde manier wordt verbrandt of er gebruik wordt gemaakt van een oude kachel waarin er onvoldoende toevoer is van zuurstof. Om duurzamer te stoken, heeft u een moderne kachel met een schone verbranding nodig en moet u droog hout gebruiken. 

Artikelen