Meny

Velg Jøtul og få støtte fra kommunen

I Oslo kan du få støtte fra kommunen dersom du bytter til en rentbrennende og miljøvennlig vedovn.

Som tiltak for å bedre luftkvaliteten har bl.a Oslo kommunene innført støtteordninger som kan være aktuelle for deg som vurderer å bytte til en av Jøtuls rentbrennende og miljøvennlige modeller.

Å fyre med ved er i dag langt mer miljøvennlig enn å fyre med olje og strøm. Teknologiutviklingen har gjort at moderne ovner fra Jøtul trenger vesentlig mindre brensel enn eldre, ikke-rentbrennende ildsteder for å produsere samme varmemengde. Det gjør at du får maksimal varme fra vedfyringen uten at det belaster nærmiljøet.

Når ved varmes opp frigjøres gass og partikler. I eldre ildsteder transporteres disse rett opp av skorsteinen i form av røyk og sot. I rentbrennende ovner fra Jøtul forbrennes disse ved at man tilsetter ekstra, oppvarmet luft (oksygen) like over bålet og man får vesentlig mer energi ut av veden, faktisk opp mot 90% under optimale forhold.

Oslo kommune

Oslo kommune har opprettet et egen klima- og energifond. Fondet har som mål å stimulere til energisparing og overgang til fornybar energi. Et av tiltakene er støtte til utskifting av energisløsende og forurensende ovner.

Mer informasjon om ordningen finner du på nettsidene til Oslo kommunes klima og energifond.

Andre kommuner

Til deg som bor andre steder enn i Oslo, ta kontakt med kommunen og undersøk om det finnes støtteordninger på ditt hjemsted.

Brukerveiledninger