Meny

Åtte fyringstips

Emne:
Innhold ikke tagget!

Lars Mytting, forfatteren av suksessboka Hel ved, gir deg råd for hva som er viktig å tenkte på når man skal fyre i peisen.

Tips 7 kan du se i filmsnutten over.

Tips 1

Luft!

Veden utnyttes best når trekkventilen er ganske åpen, slik at ilden er forholdsvis intens. Da reduseres også forurensingen, fordi partikler og gasser rett og slett brennes opp – og blir til god stuevarme istedet. Når huset er varmt, reguleres romtemperaturen med vedmengden, ikke med luftventilen.

Tips 2

Lite røyk er bra

Det skal komme minimalt med røyk fra pipa. Røyk er nemlig ikke «eksos» – det er uforbrente gasser som er rikholdige på energi. Derfor er det smart å gå ut og se på røyken fra pipa. Tett, svart røyk betyr at forbrenningen ikke er optimal, som regel fordi ilden i ovnen ikke er intens nok. Ved fullstendig forbrenning kommer bare litt damp og lys, luktfri røyk fra pipa.

Tips 3

Ren ovn gir varm ovn

Rengjør ovn og røykrør for innvendig sot en gang i året. Da får du mye varmere ovn. Selv et sotlag på noen millimeter reduserer effekten, fordi varmen ikke ledes ut gjennom jernet, men trekker ut pipa. Rengjør oftere hvis du brenner mye furu, som gir mer sot enn andre treslag.

Tips 4

Ulike tresorter gir ulik varme

Harde tresorter gir mer varme enn lette treslag med samme volum. Men kilo for kilo gir treslagene samme varme, og ofte har de lette treslagene billigere kilospris. Særlig på småkalde dager i starten og slutten av fyringssesongen er lette treslag perfekt brensel. De gir ren forbrenning uten at huset blir så glovarmt. Veden brenner fortere ut, men glørne kan drøyes ved å brenne den sammen med en kubbe av et hardt treslag.

Tips 5

Varme over natten

Svært få ovner kan brenne lenger enn 2-3 timer på ett ilegg. Den gamle metoden med å strupe lufttilførselen slik at ovnen ulmer gjennom natta, skaper stor forurensing og fare for pipebrann, og det samlede varmeutbyttet er dessuten dårlig fordi energien ikke utnyttes. Siste ilegg for natta bør være grove kubber av hard ved som forbrennes normalt. Selv om ilden dør ut, vil husisolasjonen ta vare på varmen. Om morgenen er pipa fortsatt lunken, og det er lett å få ilden i gang igjen.

Tips 6

Turbulens hjelper!

Turbulens er viktig ved opptenningen, for når temperaturen er lav er oksygenet motvillig til å blande seg med molekylene i brenselet. Luftvirvler gjør at røykgassene bombarderes med oksygen og antennes lettere. Det er årsaken til at opptenningsveden tar mye bedre fyr når ovnsdøra settes passe på gløtt. Noen hus er så tette at et vindu bør åpnes ved opptenning. Et blåserør er et meget godt hjelpemiddel som setter full fart på flammene – mye mer enn en peispust.

Tips 7

Opptenning fra toppen er best

Mange moderne ovner er konstruert for å brenne fra toppen og nedover. Studer bruksanvisningen eller hent en ny fra internett hvis du har brent den opp. Fyring fra toppen foregår ved at en stabler vedkubber ganske tett, og så tenner et lite bål oppå veden, slik at ilden brenner seg nedover. Ovnen kommer da raskere opp i driftstemperatur, gassene forbrennes bedre, og ilegget varer lenge.

Tips 8

Alltid mer enn en kubbe

På et peisbål bør en alltid legge på to eller tre kubber om gangen – én enkelt vil ofte slokne. Årsaken er at forbrenningen av en kubbe skjer i tre stadier, og én enkelt kubbe klarer ikke å holde sin egen prosess i gang. Flere kubber gir større overflate, skaper mer turbulens og holder alle prosessene i gang samtidig.

Brukerveiledninger