Meny

Et 160-år gammelt norsk eventyr

Et 160-år gammelt norsk eventyr

Jøtul er med en 160 år lang historie, verdens eldste produsent av vedovner. Eventyret startet i Loelva, i 1853, hvor bondesønnen Oluf Onsum grunnla Kværner Jernstøberi. Kværner startet utviklingen av støpejernsprodukter og fram mot 1900 ble bedriften et av de største ovnstøperiene i Norge.

Tidlig på 1900-tallet hadde Kværner blitt Norges mest moderne mekaniske verksted, utvidet sin virksomhet og endret gradvis fokus. I 1916 ble vedovnsproduksjonen solgt.

26 år gamle Herman Anker, kjøpte støperiet, som nå fikk navnet Kværner Ovnsstøperi. Han ønsket å videreføre den norske jernstøpe-arven, men videreutvikle de estetiske prinsippene og kvaliteten. Anker var en intelligent forretningsmann som tidlig forstod verdien av reklame og et velutviklet salgsapparat. Som en konsekvens ble Jøtul merkevaren grunnlagt.

I 1920-årene var preget av nedgang internasjonal økonomi, og Jøtul stod på randen til konkurs. Redningsmannen ble Johannes Gahr. Han delte mange av sin forgjengers egenskaper og ledet Jøtul ut av krisen og inn i en ny era med vekst. Jøtul ble påny Norges største vedovnsprodusent.

I perioden etter andre verdenskrig fortsatte Jøtul å vokse, på tross av at etterspørselen etter vedovner sank med fremveksten av nye energikilder som olje, parafin og elektrisitet. I løpet av 60-årene var det kun noen få aktører igjen og Jøtul var den desidert største. Jøtul hadde allerede i 50-årene begynt å tilpasse seg markedet og på 70-tallet var ildsteder for flytende brensel for lengst blitt Jøtuls viktigste inntektskilde.

Som følge av flere oljekriser i 1970-årene, oppsto en voldsom etterspørsel etter vedfyrte ildsteder. Dette åpnet nye muligheter og vedfyrte ovner vokste igjen fram som den viktigste delen av Jøtuls sortiment.

I 1977 valgte Gahr familien å selge Jøtul til det internasjonale storkonsernet Norcem. Konsekvensen ble en mer eksportorientert virksomhet med en rekke oppkjøp av støperier og importørselskaper i USA og Europa. Konjunkturnedgang i andre halvdel av 80-årene resulterte i at Jøtul måtte revurdere satsningen.

I løpet av de siste tiårene har Jøtul igjen bygget opp et internasjonalt nettverk og har blitt et verdensomspennende varemerke med datterselskaper og distribusjon i de fleste land og verdensdeler.

Selv om eventyret har vært preget av både opp- og nedturer, har Jøtul vist en eiendommelig egenskap til å overleve og utvikle seg som selskap.

Mye av suksessen skyldes mot, vilje og evne til å tilpasse seg med nye behov og markeder. Dette er årsaken til at Jøtul fremdeles lever i beste velgående som ovnstøperi og global markedsleder.

Artikler