Meny

Miljøvennlig varme

Miljøvennlig varme

Ved er en fornybar og økonomisk gunstig kilde til varme. Det er en av få kilder som er CO2 nøytrale og som ikke bidrar til global oppvarming. Derfor satser myndighetene i Norge på å doble bruk av bioenergi innen 2020. Vedfyring anbefales av energimyndighetene. For at vedfyring skal være bra for miljøet er det viktig ta man velger et moderne ildsted med ren teknologi. Jøtul ligger helt i verdenstoppen når det gjelder ren forbrenning.

Ren forbrenning

Vedfyring er 100% klimanøytralt og et rentbrennende ildsted fra Jøtul gir 90% mindre partikkelutslipp enn gamle ovner. Utskiftningen av ovner har de siste årene ført til mindre svevestøv i de største byene. Siden Norge innførte krav om rentbrennende ovner i 1998 er årlige utslipp av svevestøv redusert med mellom 17 000 og 20 000 tonn. Om alle gamle ildsteder i Norge skiftes ut med rentbrennende ovner og peiser vil vi ha løst problemene med svevestøv i de største byene. Vedfyring støttes av miljøbevegelsen, særlig fordi ved er klimanøytralt.

Derfor sponser mange kommuner kjøp av et nytt ildsted fra Jøtul

Vurderer du å bytte ut den gamle peisen eller vedovnen kan det være verdt å sjekke om du kvalifiserer for en støtteordning. Fordi moderne Jøtul ovner har langt lavere partikkel utslipp og bruker mindre ved gir mange kommuner støtte til dem som vil skifte ut den gamle peisen med en ny Jøtul peis. Sjekk med din kommune hva som finnes av støtteordninger, men husk at det er viktig at du får innvilget støtte innen du går til innkjøp.

Kilder: Statistisk Sentralbyrå, Enova, Sintef, Naturvernforbundet, Klima og Forurensingsdirektoratet, Norsk Varme og Jøtul AS.

Artikler