Menu

Jak odzyskać ciepło ze spalin

Jak odzyskać ciepło ze spalin

Odzyskanie dodatkowego ciepła, traconego do tej pory wraz ze spalinami, stało się bardzo proste, dzięki akcesoriom do kominków Jøtul.

Odzyskaj tracone ciepło

Piece i wkłady kominkowe trzeciej generacji stanowią kolejny krok na drodze do jak najefektywniejszego wykorzystania energii ze spalania drewna. Począwszy od kominków otwartych posiadających sprawność 15-20%, przez proste modele z przeszklonymi drzwiami i niekontrolowanym dopływem powietrza (40-60%), aż po współczesne paleniska o zaawansowanej konstrukcji (ponad 70% sprawności) nadal duża część energii tracona była bezpowrotnie ze spalinami.

Możesz przedłużyć czas ogrzewania

Kominki i piece Jøtul, dzięki zastosowaniu dodatkowych urządzeń montowanych pomiędzy paleniskiem a kanałem dymowym, odbierają energię cieplną spalinom. Są to konwektory i radiatory, wymienniki wodne oraz masy akumulacyjne HSS. Stosując odbiorniki ciepła możemy dodatkowo uzyskać od 4 do 12 kW energii oraz oszczędzić do 30% opału.Aby optymalnie wykorzystać właściwości kominków Jøtul, należy stosować elektroniczne sterowniki spalania ERS. Optymalizują one cały proces od rozpalenia przez dokładanie opału aż po wygaszenie paleniska. Kontrolując zadaną temperaturę spalin, sterują dopływem powietrza do rozpalania i spalania właściwego.

Porady