Meni

FAQ

Kolika je garancija na kupljenu peć na drva ili kamin?

Jøtul AS nudi 10 godina garancije na spoljne delove od livenog gvožđa te pokriva nedostatke u materijalu, izradi ili funkcionisanju proizvoda. Garancija je valjana pod uslovom da je proizvod instaliran u skladu sa sa važećim zakonima i odredbama, kao i u skladu sa Jøtul uputstvima za instalaciju.


Više informacija o garanciji možete dobiti kod ovlašćenog trgovca kao i na našim veb stranicama.

Da li je moguće pronaći rezervne delove za stare peći na drva?

Jøtul čuva rezervne delove 10 godina nakon što se model prestane proizvoditi 

Koliko košta instalacija kamina ili peći na drva?

Instalacija kamina zavisi o krajnjem izgledu kamina, odnosno materijalima koji će se koristiti. Šta je više detalja, od ekskluzivnijih materijala, to znači da će sama instalacija trajati duže i da će cena rasti. No, prosečna instalacija kamina traje 10 sati. Instalacija peći na drva zavisi o modelu te cevima koje se koriste - ako otvor dimnjaka odgovara otvoru za izlaz dima na proizvodu, onda je to vrlo jednostavno i brzo. Trgovci mogu u svoju prodajnu cenu uključiti i instalaciju.

Gde se mogu pronaći uputstva za instalaciju i rukovanje?

Uputstva su dostupne pod Tehničkom dokumentacijom, ispod svakog proizvoda . Proverite na stranicama proizvoda.

Kako se menja pregradna ploča na staroj Jøtul F 602 peći ?

Potrebno je ukloniti ploču za kuvanje, olabaviti pregradnu ploču i izvući je van kroz vrata peći .

Gde se može saznati koliko blizu zidu se može postaviti peć na drva i koliko toplote proizvodi ?

Sve potrebne informacije vezano uz Jøtul proizvode dostupne su na našim brošurama. Kontaktirajte naše ovlaštene Jøtul trgovce.

Gde se najbliže meni nalazi Jøtul ovlašćeno prodajno mesto?

Kliknite na "Pronađite svog lokalnog prodavca". Ovde se nalaze svi naši ovlašćeni prodavci .

Koji je moj Jøtul proizvod?

Svi Jøtul proizvodi su označeni. Najlakši način je potražiti broj modela na vratima ili unutarnjim pločama. 

Da li je moguće kupiti peći na drva, ložišta ili rezervne delove iz fabrike?

Ne, sva se prodaja vrši preko distributera . Jøtul ne prodaje direktno iz fabrike .

Moja peć na drva je ruzinava – što se može napraviti?

Ruzina se obično pojavi samo na površini. Bojene površine ulaštene su sa čeličnom vunom ili četkom te ponovno obojene Jøtul bojom za peći koja se može nabaviti kod ovlašćenih trgovaca.


Ovo nije primenjivo za emajlirane površine.

Da li je moguće dobiti novu dršku za stari Jøtul F 220 model?

Ne, to nije moguće. Potrebno je zameniti cela vrata 

Može li stara peć na drva dobiti komoru za čisto sagorevanje ?

Ne, to nije moguće.