Meni

Osam korisnih informacija za loženje drva

Osam korisnih informacija za loženje drva

Oznake:
Sadržaj nije označen!

Lars Mytting autor je u norveškoj vrlo popularne knjige o loženju drva: Hel ved. Knjiga je postala instantni hit jer nudi korisne savete o tome kako i koja drva pripremiti za učinkovito loženje s lepim plamenom. Ovde donosimo 8 ključnih informacija.

Savet 1

Vazduh!

Drvo se u ložištu najefikasnije iskorišćava kada je kontrola uzgona vazduha u dimnjaku potpuno otvorena i kada je plamen  najintenzivniji.Tada je zagađenost vazduha najmanja jer se plinske čestice sagorevanjem pretvaraju u toplotu. Jednom postignuta temperatura u Vašem domu reguliše se količinom drva, a ne količinom vazduha.

Savet 2

Mala količina dima je dobar znak

Iz dimnjaka treba izlaziti mala količina dima. Dim nije “čisti izlaz”  jer on sadrži visokoenergetske plinove koji nisu potpuno sagoreli, stoga je preporučljivo da izađete iz Vašeg doma i pogledate kakav dim izlazi iz dimnjaka. Gusti crni dim znak je da sagorevanje nije optimalno, najčešće zbog činjenice da vatra u ložištu nije dovoljno jaka. Kada drvo optimalno sagoreva iz dimnjaka izlazi samo malo pare i mala količina dima bez mirisa. 

Savet 3

Čista peć je topla peć

Odstranite garež iz vaše peći i očistite dimnjak jednom godišnje, na taj način peć će biti toplija. Čak i sloj gareži od samo nekoliko milimetara smanjuje efikasnost peći jer se toplota ne prenosi na peć već izlazi kroz dimnjak. Čistite peć češće ako više koristite drvo bora, jer ono stvara više gareži nego ostale vrsta drva.

Savet 4

Različite vrste drva stvaraju različite količine toplote

Isti volumen tvrdog drva stvara više toplote od mekanog drva, ali po kg drva,različita drva će dati približno istu toplotu pri čemu su mekana drva često jeftinija od tvrdih drva. Mekša drva su odlična ogrevna drva na početku i kraju zimskog perioda, kada je manje hladno.Omogućavaju čišće gorenje bez pretvaranja kuće u saunu. Brže izgaraju,ali im se gorenje može produžiti dodavanjem cepanice od tvrdog drva.

Savet 5

Grejanje tokom cele noći

Samo nekoliko peći mogu izdržati sa jednim punjenjem, kada drvo može izgarati duže od 2-3 sata. Stari način predstavlja zatvaranje dovoda vazduha tako da žar tinja preko noći, to je izvor zagađenja i rizik stvaranja požara u dimnjaku. Uz to toplotna efikasnost je slaba,jer plinovi nisu izgoreli, a energija se nedovoljno koristi. Zadnje punjenje peći treba izvesti sa većim cepanicama tvrdog drva koje će normalno goreti sa otvorenim dovodom vazduha. Čak i ako se vatra ugasi zidovi kuće će zadržati toplotu. Peć i dimnjak će zadržati toplotu do jutra tako da neće biti problema ponovo upaliti vatru.

Savet 6

Promaja pomaže!

Promaja je važna pri potpaljivanju vatre jer se pri niskim temperaturama kiseonik ne meša sa molekulama drva. Prilikom  promaje vrtlozi vazduha bombarduju dimne plinove sa kiseonikom i omogućavaju lakše potpaljivanje, to je razlog zašto se vatra lakše upali sa odškrinutim vratima na pećima. Pojedine  kuće su tako jako izolovane da je potrebno otvoriti prozore prilikom potpaljivanja. Cev za uduvavanje vazduha je takođe odlična pomoć čak i više od meha.

Savet 7

Loženje odozgo

Mnoge moderne peći su dizajnirane za potpaljivanje odozgo. Potpaljivanje odozgo vrši se tako da se drva poslože na široko i zatim se na vrhu potpali mala vatra koja se zatim širi prema dole. Na taj se način brže postiže temperatura, plinovi će goreti bolje i drvo će trajati duže.

Savet 8

Uvek više od jedne cepanice

Uvek popunite peć sa dve do tri cepanice odjednom jer će samo jedna cepanica vrlo brzo izgoreti. Razlog tome je što se gorenje cepanice dešava u tri faze, a sa jednom cepanicom to nije moguće. Naime, više cepanica ima veću goreću površinu što stvara više vrtloženja i duže vreme održava proces gorenja.