Meny

Så tänder du upp i eldstaden

Så tänder du upp i eldstaden

Ämne:
Innehållet inte taggat!

Att få fyr i elden kan ibland vara svårt. De som har campat med andra vet att det finns många sätt att få fyr i en eld. Här får du ett säkert sätt som gör upptändningen enkel. Metoden är dessutom miljövänlig.

Experter pratar gärna om top down- och bottom up-upptändning. Antingen börjar man upptändningen från toppen av elden eller från botten. Vi rekommenderar top down. Det ger mindre sot och aska, säkrar för bättre lufttillförsel och gör att första ilägget av ved brinner längre.  

Oavsett, ska du få veden att ta eld på första försöket ska du ha:

  • Ett par större vedkubbar 
  • 8-12 mindre pinnar som upptändningsved
  • Några få tändkuddar
  • Tändstickor

Steg 1

Luft och vedkubbar

Se noga till att alla luftventiler i kaminen är öppna. Lägg därefter in ett par större vedträn i botten. Det är viktigt att veden är både kluven och torr. Vedkubbarna kan gärna vara i storlek med en knytnäve.

Steg 2

Upptändningsveden

Lägg ett lager med upptändningsved ovanpå vedkubbarna, gärna i 2-3 lager. Se till att det är ordentligt med luft runt omkring, ha ett avstånd på ca 1 cm mellan varje vedpinne. Upptändningsveden får inte vara för grov, små vedträn och flisor som är 2-4 cm tjocka.  

Steg 3

Tändkuddar

På toppen av upptändningsveden lägger du ett par tändkuddar eller bricketter. Eventuellt kan du använda tidningspapper. Men tänk på att tidningspapper ger onödigt mycket aska och bidrar till mer sot.  

Steg 4

Tänd!

Sista steget är enkelt, tänd och stäng luckan! Vissa skorstenar ta mer tid på sig att skapa ett bra drag än andra. Eftersom draget är dåligt kan det vara en idé att ha luckan lite på glänt tills det har blivit ordentligt varmt. Och om huset är väldigt välisolerat kan det också vara idé att öppna ett fönster. Det samma gäller om köksfläkten är på.


Några avslutande kommentarer

Efterhand som veden tar eld kommer mängden av rökgaser från veden också att öka. Jøtul-kaminer är så kallade rent brännande eldstäder, vilket betyder att brännkammaren är utformad så att rökgaser och sotpartiklar brinner upp innan de kommer ut i skorstenen och reducerar förorenande utsläpp. Den här processen kommer igång när eldstaden blir varm.

Och när skorstenen blir varm märker du att draget ökar. Det kan därför vara bra att reducera lufttillförseln när det brinner ordentligt.

Om du följer anvisningen ovan, och tänder upp med ett par stora vedkubbar brinner det första inlägget en timme. När det har brunnit ner till glöd kan du försiktigt öppna luckan och lägga in mer ved. Ett tips är att ha luckan på glänt innan du öppnar helt. Då ordnar trycket i skorstenen så att rökgaser försvinner från brännkammaren och du slipper att få ut rök i rummet.

 

Artiklar