Meny

Tips till dig som ska köpa en eldstad

Ämne:
Innehållet inte taggat!

Jøtul har världens största och mest erfarna återförsäljarnätverk. De hjälper dig gärna genom hela processen, från att du bestämmer dig för att skaffa en ny eldstad, till det att en ny Jøtul står klar att elda i hemma. Men innan du går till butiken är det bra att tänka igenom några saker och vara förberedd.

Att tala med fackmän från vårt återförsäljarnätverk på ett tidigt stadie kan spara dig både tid och pengar. Här kan du få bra råd efter just dina behov, önskemål och bostadssituation.

Här nere hittar du enkla punkter som kan vara bra att ha funderat eller tagit reda på innan du startar en process med att skaffa en ny eldstad. Punkterna är relevanta oavsett om du går till en av Jøtuls återförsäljare eller om du önskar göra det mesta jobbet själv.

Värmeeffekt och boyta

För att man ska få en positiv upplevelse med en eldstad är det väldigt viktigt att storleken är anpassad efter boytan och behovet av värme. En eldstad som är för stor eldar man i regel på för låg effekt och det kommer leda till att det blir sot på glas och i skorstenen. En för liten eldstad blir ofta överbelastad och får en kortare livslängd.

För att ge goda råd krävs det att man har information om boytan och vilken isolering bostaden har. Normalt sett är värmebehovet i norska bostäder ca 60-70 watt per kvadratmeter, men det kan ändras beroende av vilken typ av isolering det är, antal fönster, takhöjd med mera. Ungefär det samma gäller för svenska bostäder.

Ventilation

För att en eldstad ska fungera ordentligt behövs det luft. Skorstenen drar luft och tillför eldstaden luft, men om ditt hus är välisolerat, har treglasfönster och är bra tätat eller om mekanisk ventilation stör det naturliga draget i din skorsten kan du få problem att elda. Vi rekommenderar att du då väljer att koppla på luft utifrån till din eldstad.

Om du bor i ett hus med ny tät isolering är det viktigt att du tänker på det redan när du planerar för en eldstad.

Fönsterglas och isolering

Gamla dragiga hus, med dålig isolering, behöver väsentligt mycket mer värme än bostäder med god isolering och treglasfönster. Hur stort värmeförlusten är i just din bostad vet du bäst själv, men om du bor i ett lågenergihus eller i en nyare bostad är det viktigt att välja en eldstad som fungerar bra på låg effekt. Jøtul F 160- och F 260-serierna är bra exempel på det. De eldar optimalt redan på 3 kW effekt.

Skorsten

De flesta problem med eldstäder kommer av en feldimensionerad eller dåligt fungerande skorsten. För att en eldstad ska fungera optimalt bör det kopplas på en skorsten med en invändig diameter som är större än rökavgången på eldstaden. I monterings- och bruksanvisningen hittar du upplysningar om hur stort drag de olika produkterna behöver för att fungera optimalt.

En tumregel är att en meter skorsten skapar ett drag på 4 Pascal. Få eldstäder fungerar på mindre än 12 Pascal. Skarpa böjar i rökröret minskar draget. Om du är osäker på hur din skorsten fungerar, kan Jøtuls återförsäljare eller sotaren hjälpa dig. Du kan också få hjälp med renovering av din gamla skorsten eller alternativ till att montera en stålskorsten. Stålskorstenar är rimliga och fullgoda alternativ till traditionella murade skorstenar.

Var ska eldstaden placeras?

Olika eldstäder har olika egenskaper. Några är konstruerade för att kunna placeras nära brännbart material, medan andra kräver en brandvägg för att kunna stå nära en vägg. En liten ritning som visar hur eldstaden ska placeras, i förhållande till skorstensanslutningen, brandmur och möbler, är till stor hjälp när du söker råd hos fackmän. Kanske är det också ett alternativ att sätta upp en utanpåliggande brandmur. Den sätts snabbt upp och byger endast 5 cm ut i rummet.

Vikt och golvets bärighet

De flesta av Jøtuls eldstäder kan monteras utan att man behöver förstärka golvet, men för säkerhets skull bör du göra en beräkning. Man brukar säga att standard är att man får belasta varje kvadratmeter med 150 kg. Vikten på eldstaden ska fördelas på ytan som den täcker, grundarealen, plus 0,6 meter åt var håll runt omkring.

Eldstadens vikt med en grundareal på 0,5 x 0,5 meter fördelas med andra ord över en yta på (0,6+0,5+0,6) m x (0,6+0,5+0,6) m = 2.89 kvm. En eldstad med grundareal på 0,5 x 0,5 meter kan alltså placeras fritt på ett golv och ha en vikt upp mot 433 kg. (2,89 m2 x 150 kg/ m2). Ofta står eldstaden intill en vägg och viktberäkningsarealen minskas då något. Sök hjälp hos en fackman om det verkar komplicerat eller om du är osäker på vilken vikt din bostad klarar.

Montering

I Sverige får man montera en eldstad själv.

Man kan också välja att låta fackmän göra jobbet. Som ett riktmärke tar ett montage av en kamin, där det finns en befintlig murad skorsten, ca 4-5 timmar för 2 fackmän. Vid montage av både kamin och stålskorsten får man räkna med en montagetid på 1-2 dagar för 2 man. Montagetiden beror på hur stort projektet är och vilken kamin som skall monteras. Be din återförsäljare om en offert på arbetet.

Godkännande, kontroll och service

I Sverige ska alla installationer godkännas av en fackman. Din återförsäljare kan hjälpa till och också berätta för dig hur du går till väga. Se till att allt är godkänt och klart innan du börjar elda. Har du sen frågor om underhåll, service och hur du bäst eldar är du alltid välkommen till din återförsäljare med frågor.

Borttagning av en gammal eldstad

Många återförsäljare erbjuder borttagning av din gamla eldstad. Ha gärna med ett foto av den gamla eldstaden när du går till en återförsäljare, så får du snabbare ett överslag på vad det kommer att kosta att ta bort din gamla eldstad. Om det är ett stort jobb och mycket murverk som ska rivas kan det öka kostnaden något. Man kan också få råd om gällande regelverk, och om hur man förhåller sig till det.

Artiklar