Meny

Att köpa en eldstad

Ämne:
Innehållet inte taggat!

Jøtul har världens största och mest erfarna återförsäljarnät. De hjälper dig gärna genom hela köpprocessen. Oavsett om du väljer att göra jobbet själv, eller gå via en återförsäljare, är det några enkla saker som du bör tänka på innan du börjar.

Det är smart att involvera en återförsäljare tidigt i processen. För att kunna ge dig goda råd är våra återförsäljare behjälpta av en del information. Jøtul har tagit fram en lista som du hittar här. Den innehåller saker som du bör kolla upp innan du kontaktar en återförsäljare. Det gör vi för att vara säkra på att råden som du får svarar mot dina behov, boendesituation och budget. Baserat på det du tar fram ger vi råd om placering, typ av eldstad, skorstenslösningar, brandsäkerhet och föreskrifter som du måste ta hänsyn till. 

Montering av eldstad – är det svårt och vad kostar det? 
I Sverige har man rätt till att montera en eldstad själv. Man kan också välja att anlita någon som tar hand om hela installationen. Normalt sett får du räkna med att det tar 2 personer sammanlagt 8-10 timmar. Det inkluderar då även förberedelser, transport osv. Själva installationen ute hos en kund kan vara gjord på så lite som två timmar – men det kan också ta en hel dag eller mer. Det hänger på många saker, hur stort projektet är och vilken slags eldstad som ska installeras. 

Bortforsling av en gammal eldstad. Många återförsäljare erbjuder bortforsling av din gamla eldstad. Det kan vara smart att ha med en bild av den gamla eldstaden när du går till en butik för att du snabbt ska få ett överslag av vad det kommer att kosta att frakta bort din gamla. Är det mycket jobb och mur som ska rivas kan det öka kostnaden något. Man kan också få råd om gällande regelverk, samt hur man går till väga. Självklart kan du ta bort och frakta bort din gamla eldstad själv. Tänk på att det gamla hålet i skorstenen ska tätas korrekt om det inte ska användas till den nya eldstaden.  

Skortsensrenovering eller montering av ny.
 Gamla skorstenar kan ha behov av renovering. Eller önskar du kanske en eldstad där det saknas skorsten? För att få veta din gamla skorstens tillstånd är det smidigaste sättet att kontakta sotaren, eller en av våra återförsäljare. De kan snabbt ge dig svar på frågor och ge information om hur du går vidare. Alternativt kan man sätta in en stålskorsten. En sån kan idag enkelt eftermonteras i de allra flesta bostäder. 

Godkännande, kontroll och service. 
Innan en ny eldstad kan börja eldas i ska installationen godkännas. Flera av våra återförsäljare kan hjälpa till, hör med din närmaste återförsäljare hur du ska gå till väga och vad som behöver skickas in till kommun osv. Om du väljer att göra allt själv ska du likväl kontakta sotare för att göra en slutbesiktning och få ett godkännande av installationen. Det är också möjligt att få vägledning kring användning, service och underhåll. 


Artiklar