Meny

Avsevärt bättre miljönytta med moderna braskaminer

Avsevärt bättre miljönytta med moderna braskaminer

PRESSMEDDELANDE
Energimyndighetens nya test visar att moderna braskaminer ger kraftigt minskade miljöutsläpp jämfört med äldre kaminer från 80- och 90-talet.

Testet visar att utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50-85 procent och utsläppen av stoft minskar med 60-80 procent. Brasvärmeföreningen önskar att bytet av föråldrade kaminer till moderna kaminer påskyndas.

Enligt Energimyndighetens testresultat finns det stora miljö- och effektivitetsvinster att hämta genom att byta ut gamla kaminer mot nya med modern förbränningsteknik. 

 

En kamins livslängd kan lätt överstiga 30 år, men utvecklingen av förbränningsteknik går betydligt snabbare. För att säkerställa att man har en kamin med modern, miljövänlig förbränning bör kaminen inte vara äldre än 10-15 år. Energimyndighetens rapport visar att äldre kaminer än så borde bytas ut, säger Hans Wikström, vice ordförande för Svensk Brasvärmeförening. 

 

Eldning i moderna kaminer är en miljövänlig energikälla som bidrar till sänkta uppvärmningskostnader, men skillnaden mellan moderna och äldre kaminer är stor.

 

Genom att byta ut en gammal kamin mot en ny minskar föroreningar av utomhusluften markant. Modernare kaminer har högre förbränningseffekt och minskaruppvärmningskostnaderna. 

En modern kamin med hög verkningsgrad ger lägre utsläpp. I gamla kaminer eldar du för kråkorna och får inte särskilt mycket rumsvärme per vedträ. Det går åt hälften så mycket ved för att få samma värme som med en äldre kamin, säger Hans Wikströmvice ordförande för Svensk Brasvärmeförening. 

 

På frågan om hur man vet om ens kamin är en miljöbov svarar Hans Wikström; 

-Det enklaste sättet att kontrollera sina utsläpp är att titta på röken som kommer ur skorstenen. Den skall vara ljus, nästan transparent.

 

Länk till rapporten: 
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/moderna-braskaminer-battre-for-bade-manniska-och-miljo/

Artiklar