Meny

Modern vedeldning

Modern vedeldning

Ämne:
Innehållet inte taggat!

Modern vedeldning är renare och bekvämare än tidligare

Ren njutning framför elden
Det finns all anledning att må bra när du slappnar av framför en kamin från Jøtul. Vår ambition är att vara global ledare när det gäller miljövänlig kaminteknik. Därför är ren förbränning något självklart för oss.

Det är lönsamt att vara miljövänlig, vedeldning har låg bränslekostnad specielt om du har egen ved.
Jøtuls rentbrännande kaminer förbrukar betydligt mindre ved än äldre typer av eldstäder för produktion av samma värmemängd. Rätt använd kan vedförbrukningen skäras ned till hälften. Du får maximal värme utan negativ miljöpåverkan genom att elda med ved, plus att du sparar pengar till följd av lägre vedförbrukning.

Ren förbränning innebär att kaminen har ett dubbelt förbränningssystem som utnyttjar veden maximalt och genererar extremt låga föroreningsnivåer. Rökutsläppet är minimalt eftersom kaminen använder energin till att producera värme istället för rök.

Artiklar