Menu

Garancia Jøtul

Aby Vám nové kachle či krb Jøtul dobre slúžili a aby ste sa vyvarovali zbytočných problémov, prečítajte si prosím pozorne návod na inštaláciu a používanie.

Predajca Jøtul Vám poskytne potrebné rady a doporučenia a zároveň zaistí kompletnú montáž. Našim cieľom je Vaša spokojnosť a mnoho príjemných chvíľ strávených pri nových kachliach či krbe Jøtul.

A

Jøtul AS poskytuje 10-ročnú záruku na vonkajší liatinový plášť, zahŕňa vady materiálu a výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po nákupe resp. inštalácii výrobku. Záruku možno uplatniť, pokiaľ bol výrobok inštalovaný v súlade s platnými predpismi a návodom na inštaláciu a používanie Jøtul.

 

B

Záruka nezahŕňa:

Nainštalované príslušenstvo, napr. na reguláciu ťahu, prívod vzduchu alebo na iné účely, ktorých funkciu Jøtul nemôže ovplyvniť.

Záruka nezahŕňa vnútorné vymeniteľné časti ako vnútorné liatinové dosky, deflektory, rošty, sklá, vermeculit, klapky a tesnenia, pretože tieto diely podliehajú opotrebovaniu v závislosti na spôsobe používania výrobku.

Záruka nezahŕňa vady, ktoré vznikli dôsledkom používania nevhodného paliva, napr. impregnovaného dreva, drevotriesky a pod. Pri používaní nevhodného paliva môže ľahko dôjsť k prekúreniu ohniska, čo sa prejavuje sčervenaním liatiny, popraskaním a zmenou farby smaltu, prípadne popraskaním liatiny.V návode na inštaláciu a používanie nájdete pokyny a rady k správnemu používaniu kachieľ / krbovej vložky.

 

C

V prípade, že sa rozhodnete podať reklamáciu, kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Je potrebné predložiť potvrdený záručný list a doklad o kúpe. V nutných prípadoch si výrobca môže vyžiadať vrátenie častí alebo celého výrobku na preskúmanie a uskutočnenie prípadných opráv. V prípade reklamácie si Jøtul AS môže vyžiadať posúdenie nezávislým expertom.

Záruka je platná počnúc dátumom nákupu a len pri predložení potvrdeného záručného listu a dokladu o kúpe (výrobok musí byť inštalovaný autorizovaným predajcom Jøtul).

Články